Är glaset halvfullt eller halvtomt? Allt kan ses från två sidor. Du väljer.