När du sått ett frö, så invänta resultatet. Låt det växa fram i den takt som är ämnad.