Du ser på omvärlden med samma ögon som du ser på dig själv.