Flytta fokus från det du har fastnat i. Svaret kommer till dig när du får distans till situationen.