Balans är ej ett statiskt tillstånd, utan något som hela tiden är i rörelse. Skapa balans i ditt liv!