Träd vid sidan av en stilla åClear balance och attraktionslagen

Om du vill:

  • Höja din frekvens (vibration).
  • Bli fri att skapa ditt eget liv.
  • Öka glädjen och kärleken i ditt liv.
  • Öka din kreativitet.
  • Frigöra utrymme för din andliga, personliga och mediala utveckling.
  • Bli fri från smärtor?
  • Rensa ut ogynnsamma energier som hindrar dig på olika plan.

Då är clear balance en väg att gå!

Vad är Clear Balance?

Clear Balance är en energibehandling där energier av låg frekvens neutraliseras så att du får möjlighet till självläkning och insikter som berikar din utveckling och en väg mot ett friare och enklare liv.

Cellminnen, blodsminnen och trauman som har låga frekvenser kommer via terapeuten att neutraliseras och kan på så sätt lämna ditt system. Det bidrar till att du kan nå även de minnen som ligger i ditt omedvetna för att frigöra även de.

Clear balance är en högintelligent vattenenergi. Den hålls alltid ren och påverkas inte av terapeutens eller klientens medvetandenivå då den har det högsta medvetandet

Läs gärna klienters upplevelse under kundernas ord.

Attraktionslagen

Attraktionslagen som är en av våra naturlagar svarar på det vi sänder ut, oavsett om det är medvetet eller omedvetet.

De universella lagarna är principer som gäller för allt som är fysiskt och icke fysiskt. En av de tre oföränderliga universella lagarna är lagen om vibration. Den säger oss att hela universum bara är vibration. Allt är energi som vibrerar i olika frekvens. Härifrån kommer lagen om attraktion.

Många kan uppleva att attraktionslagen inte fungerar, men den fungerar till 100% och hela tiden.

Så i stället för att lägga fokus på vad vi önskar i och med våra liv, så vänd på det till att börja med. Det vi drar till oss är ett svar på något vi har sänt och sänder ut. För att kunna förverkliga och uppnå det vi önskar, är en bra början att höja den egna frekvensen (vibrationen) till en så hög nivå som möjligt.

Oavsett vad som upptar våra tankar och känslor, bra eller dåligt, så får vi tillbaka det som vibrerar med samma frekvens Och då kommer det att manifesteras.

Våra känslor är vad attraktionslagen svarar starkast på. Känslor som kärlek, glädje och tacksamhet

sänder ut väldigt hög frekvens. Men oavsett om vi väljer kärlek, glädje eller tacksamhet i tanke och ord, så behöver även känslan infinna sig för att vi ska få en tydlig höjning av vår frekvens. Det räcker inte med att tänka rätt saker om känslan säger något annat.

När vi håller en hög frekvens och är fria från minnen och känslor som står i vägen, sänder vi ut en friare, renare och kärleksfullare energi.

Med hjälp av Clear balance kommer du att nå alla nivåer och på så sätt bli fri från de belastande energierna. De insikter du får kommer att bli kunskap som du tar med dig på din fortsatta livsresa.

Då blir kunskapen visdom!

Behandlingar

När du behandlas med Clear balance kommer du inte att påverkas av terapeutens energi. Det beror på att energin går från klienten till terapeuten som där neutraliseras.

Du kan ta dina behandlingar på plats hos mig eller på distans. Det innebär att avståndet inte spelar någon roll. En behandling tar 60 minuter. Om du behandlas på plats får du feedback direkt efter behandlingen avslutats. Om du tar behandling på distans får du feedback via telefon eller mejl, allt beroende på önskemål.

Rekommendationen är fyra grundbehandlingar och tiden mellan behandlingarna är vanligtvis ca tre veckor. Antal behandlingar och tiden emellan anpassas naturligtvis individuellt.

Vill du veta mera?

Vill du boka en behandling så kan du göra det via Boka direkt eller genom att kontakta mig.

eila@eilaslivskraft.se
070-372 30 39

Välkommen till en magisk värld med Clear balance och resan till själslig frihet!


Företaget innehar F-skattebevis.


© 2022 Eilas Livskraft
Eila Nilsson, Norra Hamngatan 38, 932 32 Skelleftehamn, Mobil: 070-372 30 39, E-post: eila@eilaslivskraft.se